top of page
violanet.png
VIOLANET-European Viola da gamba Network

O nacemento dun proxecto é sempre un motivo de alegría, e á vez un reto. Vigo como cidade atlántica, durante toda a súa historia estivo ligada aos retos, os cales foron observados co pasar dos tempos polas súas Illas Cíes e as súas praias. Vigo, dunha ou outra maneira foi e seguirá sendo unha cidade ligada ao mar, ao noso océano Atlántico.

O cheiro a océano transfórmase en cada un de nós ao lonxe desta cidade, no que os galegos definimos como “morriña”, que non é máis que a carencia e necesidade do perfume e son das “Ondas do Mar de Vigo”. Todo isto forma o ADN dos vigueses e as viguesas que fraguou esta cidade, en cuxa ladeira se asentaron celtas e, co paso do tempo, fai sesenta e tres anos o seu Conservatorio de Música, como bo defensor da cultura de Breogán e como cidade eminentemente musical.

Todas estas son acenos de identidade da cidade, como tamén o é o seu Conservatorio Superior de Música, creado no ano 1956 e que, desde ese mesmo ano, sempre foi o centro de referencia no ensino, na creación e na difusión musical para a cidade de Vigo.

Nace este ano o proxecto “Violanet”. Sentimos orgullosos de pertencer a este Consorcio de Viola dá Gamba, auspiciado polo Programa Erasmus+, especialmente ao considerar que o noso departamento de Música Antiga é o máis novo entre os que aquí nos acompañan neste proxecto.

Celebramos este primeiro encontro de “Violanet” esperando que a nosa cidade, o noso Conservatorio e o noso traballo, esforzo e contribución ao mundo de Viólaa dá Gamba sexa o comezo dun proxecto que xa non se pare.

 

O proxecto VIOLANET European Viola dá gamba Network ten como propósito crear unha rede europea entre universidades e conservatorios de alta formación musical para realizar actividades pedagóxicas sobre viólaa dá gamba, reforzando as competencias dos estudantes, promovendo recursos didácticos innovadores para os profesores, fomentando a cooperación entre institucións europeas e divulgando a música para viola dá gamba mediante concertos, gravacións, clases abertas e conferencias.

O proxecto está promovido pola Escola de Música de Fiesole e involucra á Universidade Mozarteum de Salzburgo (Austria), o Conservatotoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (Francia), a Hochschule für Musik Franz Liszt de Weimar (Alemaña), o Koninklijk Conservatorium da Haia (Países Baixos), o Prazské Barokní Centrum de Praga (República Checa) e o Conservatorio Superior de Música de Vigo (España).

Os obxectivos fundamentais do proxecto son: a elaboración dun currículo común europeo no ensino de viólaa dá gamba, a instrución dos alumnos das institucións participantes a través de encontros en cada unha das devanditas institucións, a formación do European Youth Viol Consort, a creación dun centro de recursos musicológicos relativos a viólaa dá gamba e o desenvolvemento de actividades de difusión do instrumento.

Neste último sentido, o Conservatorio de Vigo puxo en marcha un proxecto pedagóxico para o ensino de viólaa a nenos pequenos, co obxectivo de achegar unha canteira de mozas violagambistas ao panorama musical da nosa cidade, @teniendo en cuenta que a viola dá gamba é un instrumento aínda pouco presente nos nosos centros educativos elementais e profesionais.

O proxecto VIOLANET está financiado polo programa Erasmus + da Unión Europea.

bottom of page